Totalentreprenad

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad är en typ av entreprenad där entreprenören ansvarar för hela byggprojektet från början till slut och används vanligtvis för större byggprojekt som kräver hög kompetens och samordning av olika moment.

Läs mer

Vad ingår?

I en totalentreprenad ingår alla delar av ett byggprojekt från början till slut, och entreprenören har helhetsansvaret för projektet. Det innebär att entreprenören tar hand om all planering, projektering, inköp av material, utförande av arbetet och uppföljning av projektet. Kunden har endast kontakt med entreprenören och behöver inte hantera olika entreprenörer för olika delar av projektet.

Fördelar

 • Helhetsansvaret ligger hos entreprenören, vilket innebär att kunden slipper hantera olika entreprenörer för olika delar av projektet.
 • Kunden behöver endast ha kontakt med entreprenören, vilket sparar tid och minskar risken för missförstånd och kommunikationsproblem.
 • Helentreprenören kan oftast erbjuda en bättre överblick över hela projektet och kan därmed bättre samordna olika moment och se till att projektet håller tidsramar och budget.
 • Helentreprenören har oftast en hög kompetens inom byggbranschen, vilket kan resultera i en hög kvalitet på arbetet och en mer effektiv byggprocess.

Nackdelar

 • Kostnaden för helentreprenad kan vara högre än att själv välja och samordna olika entreprenörer för olika delar av projektet.
 • Kunden kan förlora en viss grad av kontroll över projektet och beslutsfattandet, då entreprenören tar hand om helheten.
 • Kunden kan vara begränsad i valet av entreprenörer och material, eftersom entreprenören ofta väljer och hanterar dessa aspekter.
 • Det kan finnas en risk för konflikter mellan kunden och entreprenören, särskilt om kommunikationen inte fungerar väl eller om kunden inte är nöjd med arbetet som utförs.

Krav på entreprenören

 • Att ansvara för hela byggprojektet från början till slut, inklusive planering, projektering, inköp av material, utförande av arbetet och uppföljning av projektet.
 • Att leverera projektet inom överenskommen tidsram och budget.
 • Att säkerställa hög kvalitet på arbetet och att följa gällande regler och bestämmelser.
 • Att ha god kommunikation med kunden och andra parter involverade i projektet.
 • Att ha en adekvat försäkring som täcker eventuella skador eller förluster under byggprocessen.
 • Att ha en hög kompetens inom byggbranschen och vara väl insatt i de senaste teknikerna och metoderna för byggande.
 • Att hantera eventuella problem eller förseningar på ett professionellt och effektivt sätt.

Kostnader för totalentreprenad

 • Kostnaden för entreprenörens arbete och overheadkostnader, som vanligtvis inkluderar allt arbete från planering till färdigställande av projektet.
 • Kostnaden för material som används i byggprojektet, inklusive allt från byggmaterial till verktyg och utrustning.
 • Kostnaden för underentreprenörer eller andra specialister som entreprenören anlitar för att utföra specifika uppgifter inom projektet.
 • Kostnader för tillstånd, avgifter och eventuella böter som kan uppstå under byggprocessen.
 • Kostnader för eventuella ändringar eller tillägg till projektet som görs under byggprocessen.
 • Kostnader för eventuella förseningar eller problem som uppstår under byggprocessen, vilket kan leda till högre kostnader och förlängning av tidsramen för projektet.

Eftersom varje projekt är unikt, kan det vara svårt att ge en exakt uppskattning av kostnaderna för en helentreprenad. Generellt sett kan kostnaderna för totalentreprenad vara högre än att själv välja och samordna olika entreprenörer för olika delar av projektet. Kostnaden kan också variera mellan olika entreprenörer, så det kan vara viktigt att jämföra priser och tjänster från olika företag innan man väljer en entreprenör.

Totalentreprenad Stockholm

Totalentreprenad är ett vanligt val vid byggprojekt i Stockholm, särskilt för större projekt som kräver hög kompetens och samordning av olika moment. Stockholm har en hög standard för byggnadskvalitet och säkerhet, vilket innebär att entreprenörer som arbetar i staden behöver ha en hög kompetens och erfarenhet inom branschen. Det finns många entreprenörsföretag i Stockholm som specialiserar sig på totalentreprenad, och det är viktigt för kunder att välja en entreprenör som har en stark erfarenhet, goda referenser och en tydlig och transparent process för att utföra projektet.

JW Plåt

JW Plåt är ett av de företag som erbjuder totalentreprenad i Stockholm. De har en lång erfarenhet inom byggbranschen och har en hög kompetens inom plåtarbete och takrenovering. Genom att välja JW Plåt för totalentreprenad i Stockholm kan du som kund lita på att deras byggprojekt kommer att genomföras smidigt och effektivt, samtidigt som de tar ansvar för att hålla tidsramar och budget. JW Plåt är omtyckta för sin professionalism och höga kvalitet på arbete.

Wall Totalentreprenad

Wall Totalentreprenad är framstående i Stockholmsområdet, med en stark erfarenhet och hög kompetens inom byggbranschen. De erbjuder en omfattande tjänsteportfölj som inkluderar allt från planering och projektering till utförande och uppföljning av byggprojekt. Genom att välja dem kan kunderna lita på att deras projekt kommer att genomföras smidigt och effektivt, medan entreprenören tar ansvar för att hålla tidsramar och budget.

Helentreprenad Göteborg

Totalentreprenad är ett populärt val för byggprojekt i Göteborg, framförallt när det gäller stora projekt som kräver en hög grad av kompetens och samordning. Det finns många entreprenörsföretag i Göteborg som erbjuder den här typen av tjänst och det är viktigt för kunder att noga välja en entreprenör med goda referenser och en transparent process för att utföra projektet.

Martinez

Martinez är ett av många pålitliga och erfarna helentreprenörer i Göteborg. De erbjuder högkvalitativt byggande och har en bred portfölj av tjänster som inkluderar allt från planering och projektering till färdigställande av projektet. Genom att välja Martinez kan kunderna lita på att deras projekt kommer att genomföras på ett smidigt och effektivt sätt, medan entreprenören tar ansvar för att hålla tidsramar och budget. Martinez har en stark erfarenhet inom branschen och är kända för sin professionalitet och höga standarder, vilket gör dem till ett bra alternativ.

Calico

Calico är ett etablerat företag stationerade i Göteborg. De har lång erfarenhet inom byggbranschen och har genomfört många olika typer av projekt. Calico har en stark kompetens inom planering, projektering och utförande av byggprojekt, vilket gör dem till ett pålitligt val för kunder i Göteborg. Genom att välja dem kan kunderna lita på att deras projekt kommer att genomföras effektivt och smidigt, samtidigt som entreprenören tar ansvar för att hålla sig inom budget och tidsramar.

Helentreprenad Malmö

Totalentreprenad är en populär lösning för byggprojekt i Malmö, särskilt för stora projekt som kräver en hög grad av kompetens och samordning. Malmö har höga standarder när det gäller byggnadskvalitet och säkerhet, vilket innebär att entreprenörer som arbetar i staden behöver ha en hög erfarenhet och kunskap inom branschen. Det finns många entreprenörsföretag i Malmö som har specialiserat sig på helentreprenad, och det är viktigt för kunder att välja en entreprenör med goda referenser och en transparent process för att utföra projektet.

NH Nordström

NH Nordström finns i Malmö. De har en gedigen erfarenhet inom byggbranschen och har utfört många olika projekt i staden. NH Nordström har en hög kompetens inom planering, projektering och utförande av byggprojekt, vilket gör dem till ett pålitligt val. NH Nordström är en pålitlig partner och erbjuder högkvalitativa projekt som genomförs på ett effektivt och smidigt sätt. Dessutom ansvarar de för att hålla sig inom överenskommen budget och tidsram.

Tekobygg

Tekobygg erbjuder är ett annat pålitligt företag i Malmö. De har en stark kompetens inom planering, projektering och utförande av byggprojekt, och har utfört många olika projekt i Malmö. Teko Bygg är välrenommerade för sin höga kvalitet och professionalism, vilket gör dem till ett pålitligt val för kunder som söker totalentreprenad i Malmö. Teko Bygg leverera smidiga projekt av hög kvalitet, samtidigt som de tar ansvar för att hålla tidsramar och budget.

Takrenovering

Känns en helentreprenad lite väl mäktig, men ett takbyte eller takrenovering är fortfarande aktuellt? Då kan du läsa mer om takrenovering här.Takbyte är en viktig investering för att upprätthålla och skydda ditt hem. Med tiden kan taket bli skadat av väderförhållanden, åldrande eller bristande underhåll, vilket kan leda till läckor, fuktintrång och strukturella problem. Genom att byta taket kan du förbättra husets estetik, öka värdet och säkerställa att det är tätt och skyddat mot elementen. Det är viktigt att anlita professionella takläggare för att utföra takbytet och välja kvalitetsmaterial som är anpassade till ditt specifika takbehov och klimatförhållanden.